Нов производствен погон

Производствениот погон е опремен со многу машини за различни операции за потрените во процесот на произвдоството. UNICAdesign е спремна да работи со полн капацитет и во секое време да одговори на потребите на клиентите. Не постои производ која компанијата не може да го произведе или услуга која не може да ја заврши.